Logo

Syndromen PANDAS & PITAND

Onder de belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen die de jaren '90 naar voren zijn gekomen het evolutieve onderzoek, van Paul Ewald's (Universiteit Amherst, Mass.) verdient bijzondere aandacht. Door bekende evolutieve theorieën, dat te herinterpreteren geworden "op de een of andere manier verdraaid" tijdens de afgelopen eeuw, heeft Ewald ons nieuwe prospectief op de rol van besmettelijke agenten in gemeenschappelijke ziekten van de moderne mens aangeboden. Een zuivere mogelijkheid dat een besmetting inderdaad één van de belangrijkste oorzaken van ziekten zoals hartkwaal kan zijn, de atherosclerose, de geestelijke ziekte, en kanker zijn zeer opwekkend en als zijn speculaties worden bevestigd, zullen de nieuwe behandelingskansen spoedig te voorschijn komen.
Wenst u om meer over de onderwerpen van deze pagina, meer over de toekomstige weg van medische wetenschappen te leren te leren of? Vind het bij onze pagina van de Verwijzing.
De controversiŽle en nog hoogst controversiŽle concepten PANDAS (Pediatrische Auto-immune Neuro psychiatrische Wanorde Verbonden aan Streptokokken) en PITAND (Pediatrische besmetting-Teweeggebrachte Auto-immune Neuropsychiatric Wanorde) werden geÔntroduceerd door A. J. Allen en Swedo et al in de recente jaren '90. Het gebouw dat naar voren door deze onderzoekers wordt gebracht, die bepaalde geestelijke ziekten (voorbeelden: Obsessive-compulsive wanorde, tic wanorde met inbegrip van het syndroom van Tourette) direct door een besmetting met een gemeenschappelijke besmettelijke agent (PANDAS: groepeer een bŤta hemolytic Streptokok) kunnen worden veroorzaakt of een resultaat van een auto-immune reactie na de besmetting met een andere gemeenschappelijke besmettelijke agenten (PITAND: virussen, Mycoplasma) zijn, daagt streng een eeuw van ononderbroken Freudian toewijding van de medische gemeenschap uit. In een eenvoudige taal, brengen de theorieŽn van Allen en Swedo de geestelijke ziekte terug naar zijn biologische wortels en definiŽren het hoofdzakelijk als fysieke ziekte met geestelijke symptomen. Het recentere wetenschappelijke bewijsmateriaal verwijdt de lijst van mogelijke geestelijke ziekten die in groep zouden kunnen worden omvat PANDAS en PITAND. Bepaalde gevallen van Anorexia nervosa, psychotische symptomen na de ziekte Lyme en minstens sommige gevallen van de Autistische Wanorde van het Spectrum zijn allen verbonden met een besmettelijke agent en hun pathofysiologie lijkt compatibel met syndromen PANDAS en PITAND.
De gewijzigde criteria (na A. J. Allen) noodzakelijk voor de diagnose van syndromen PANDAS en PITAND zijn vermeld in de hieronder lijst. Terwijl de eerste vereiste voor een bewezen GABHS (groepeer een bŤta-hemolytic Streptokok) besmetting wetenschappelijk de diagnose van geluid PANDAS maakt, zijn de enigszins meer murkier criteria bepaald voor PITAND syndroom (s).
PITANDS kenmerkende criteria
(1) Op een gegeven moment in zijn of haar leven, moet de patiŽnt aan kenmerkende criteria (DSM IV) voor ťťn van de volgende neuropsychiatric wanorde: Obsessive Gedwongen Wanorde,Tic Disorde r(met inbegrip van Tourette )voldaan hebben, Autistische syndromen (of de Autistische Wanorde van het Spectrum).
(2) Begin in kinderjaren: de symptomen van de wanorde eerst worden duidelijk tussen 18 maanden van leeftijd en het begin van puberty.
(3) Het begin van klinisch significante symptomen moet plotseling zijn (met of zonder een sub klinische voorloper), en/of moet er een patroon van plotselinge, terugkomende, klinisch significante symptoomverergering en verminderingen ("was en afnemend patroon") zijn. Het begin van een specifieke episode kan typisch aan een bepaald dag of per week worden toegewezen, wanneer de symptomen in strengheid "schijnen exploderen", en zij worden vaak geassocieerd met een besmettelijke episode.
(4) Er moet bewijsmateriaal van een voorafgaande of bijkomende besmetting zijn. Dergelijk bewijsmateriaal zou een positieve keelcultuur, positieve streptokokken serologic bevindingen (anti-streptolysin O of anti-streptokokkendNAse B), of een geschiedenis van ziekte (faryngitis, sinusitis, besmetting met virus epstein-Barr, griep, terugkomende otitismedia) kunnen omvatten, en misschien recente blootstelling aan kinderjareninenting.
(5) Aanwezigheid van autoantilichamen (anticardiolipin, antineuronal, antilichaam - antigeencomplexen)
(6) Tijdens de verergering, zal de meerderheid van patiŽnten een abnormaal neuropsychiatric onderzoek, vaak met hyperactiviteit en bijkomende bewegingen ("choreiform" bewegingen) hebben.
(7) Meetbare klinische verbetering na behandeling met steroÔden ("Gebarsten SteroÔden").
Kenmerkende criteria PANDAS
(1) Huidige aanwezigheid van symptomen (DSM IV) van Obsessive Gedwongen WanordeDisorde r , Tic (met inbegrip van Tourette), Autistische syndromen of Autistisch Spectrum Disorder, en Anorexia Nervosa *.
(2) Het begin van het symptoom tussen 18 maanden van leeftijd en puberty.
(3) Episodische cursus van symptoomstrengheid die door het abrupte begin van symptomen en/of frequente, dramatische symptoomverergering wordt gekenmerkt.
(4) De verergering van het symptoom verbonden aan GABS besmetting.
(5) Aanwezigheid van abnormaal neuropsychiatric onderzoek, met inbegrip van motorhyperactiviteit, bijkomende bewegingen, tics, enz.
(6) Meetbare klinische verbetering na behandeling met steroÔden ("Gebarsten SteroÔden").
Het DISKWALIFICEREN van ( absolute) FACTOREN: Aanwezigheid van symptomen vůůr 1 jaar oud.
Het DISKWALIFICEREN van ( relatieve) FACTOREN: Bevestigd DG van Autisme en/of de Autistische Wanorde van het Spectrum in sibling (s).
(*) de Mannelijke patiŽnten met Anorexia Nervosa zouden van een bepaalde rente moeten zijn.
De gewijzigde "criteria van Allen" (van Albert J. Allen Group Streptokokkencns van Besmettingen en van de Wanorde van Kinderjaren Neuropsychiatric Okt. 1997 8 (4) 267-275 van Drugs
So, What is This All About?
The most exciting prospect of PANDAS and PITAND theory is the simple fact that a biological agent(s) (infectious in this case) has been identified as a single cause of a mental illness. PANDAS and PITAND do indeed represent a disease(s) that satisfies the McGovern and Troisi criteria (please refer to Autism page). Various descriptive terms so much abused in current scientific terminology of mental illnesses, like "chemical imbalance", "abnormal brain chemistry", etc. that have absolutely no scientific meaning or diagnostic or therapeutic value might finally be relegated to history. It is likely that following a century of unsuccessful search for the disease of the mind, the body will be the where the answers are found.
Once the cause of an illness (in this case mental illness) has been found search for an adequate treatment is the next logical step. In PANDAS and PITAND syndromes an adequate treatment already exists and has been proven successful. Use of antibiotics for GABHS infection (Penicillin) does not only "control" the symptoms, but it cures the patient. Once however, damage to the nervous system has been demonstrated (both in PANDAS and PITAND) further treatments modalities might be necessary, and these are readily available as well (corticosteroids, Intravenous immunoglobulin, anti-inflammatory compounds other than steroids, etc.). It is also extremely important to mention that the resulting damage to the nervous system symptomatic of PANDAS and PITAND syndromes can be reversed in its early stages (please refer to our Bibliography page), and a complete cure should be expected. It is likely that with the passage of time and an increased acceptance of Allen's and Swedo's theories, a definite cause for a number of mental illnesses overwhelming the modern society will be defined and complete cures achieved.
Copyright by WebPediatrics.com©2003 * Modified zaterdag 10 april 2004