Logo

Autism and Autistic Spectrum Disorders: Survey
Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Παρακαλώ, χτυπήστε στη σημαία για να φέρετε επάνω την κατάλληλη μορφή ερευνών.

*

Εάν έχετε ένα παιδί που έχει εντοπιστεί με τον αυτισμό ή την αυτιστική αναταραχή φάσματος, ΠΑΡΑΚΑΛΩ συμπληρώστε τη σύντομη έρευνα κατωτέρω. Η έρευνα είναι ανώνυμη και ο σκοπός του είναι να καθορίσει ορισμένους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής της αναταραχής.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ, Miroslav Kovacevic, MD FAAP
*
Ερευνήστε τη μορφή A103

Που μαρκάρονται οι ερωτήσεις με (*) πρέπει να απαντηθούν. Εάν δεν υπάρχουν καμία σχετική πληροφορία διαθέσιμη, μην γράψτε "καμίας" στον τομέα.

Προσωπικά στοιχεία ασθενή:
Τρέχουσα ηλικία
Φύλο
Ο ασθενής είναι
Ο ασθενής είναι παιδί.
Τι είναι εθνικό υπόβαθρο του ασθενή;*

Περιγραφή των αρχικών συμπτωμάτων του ασθενή:
Σε ποια ηλικία το πρώτο σύμπτωμα παρατηρήθηκε;*
Ποιο ήταν συγκεκριμένα το ΠΡΩΤΗ σύμπτωμα ή η ανησυχία;*
Η αρχή των συμπτωμάτων του ασθενή μπορεί να περιγραφεί*:
Ημερομηνία της πρώτης επίσκεψης στο γιατρό για αυτά τα συμπτώματα:
Ημερομηνία όταν η καθορισμένη διάγνωση καθιερώθηκε:
Μέσα σε 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ενώπιον του ασθενή εμφάνισης συμπτώματος...
Μέσα σε 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ενώπιον του ασθενή εμφάνισης συμπτώματος...
Μέσα σε 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ προτού να κάνει η εμφάνιση συμπτώματος τον ασθενή λάβετε οποιεσδήποτε ανοσοποιήσεις;
ΝΑΙ
Αριθ.
Εάν "ΝΑΙ" τι ήταν αυτός;
Μέσα σε 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ προτού να κάνει η εμφάνιση συμπτώματος οποια δήποτε άλλη στην οικογένεια λάβετε οποιεσδήποτε ανοσοποιήσεις;
ΝΑΙ
Αριθ.
Εάν "ΝΑΙ" τι ήταν αυτός;
Κατά τη διάρκεια των ΠΡΩΤΩΝ 15 μηνών της ζωής σε αυτό το παιδί ήταν πάντα Tylenol () για λόγους εκτός από τον πυρετό > 101ο φ;
ΝΑΙ
Αριθ.
Έχει αυτήν την εκτεθειμένη παιδί ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ... Φως;
Ήχοι;
Αφή;
Έκθεση καυτός ή κρύος;
Ιδιαίτερες προτιμήσεις;
Το παιδί είχε ΠΑΝΤΑ κατ'ασυνήθιστο τρόπο τους μεγάλους μαθητές; Ναι
Αυτό το παιδί έχει εκθέσει τον ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΠΟΘΟ για τη ζάχαρη ή τα γλυκά; Ναι
Έχει αυτό το παιδί πάντα ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΙ (περισσότερο από 4 εβδομάδες) τις περιόδους οποιαδήποτε από τα εξής: Διάρροια;
Δυσκοιλιότητα;
Φτωχές συνήθειες ύπνου (wakefullness, εφιάλτες);
Αυτό το παιδί είχε πάντα μια ΚΡΙΣΗ;Ναι Ηλικία της ΠΡΩΤΗΣ κρίσης;
Απαριθμήστε όλη τη θεραπεία που ο ασθενής έχει λάβει μέχρι σήμερα (φάρμακα, λεκτική θεραπεία, επαγγελματική θεραπεία, φυσική θεραπεία, κ.λπ....)*:
Ο ασθενής έχει λάβει οποιαδήποτε θεραπεία που δεν έχει διαταχτεί από το γιατρό;
Παρακαλώ απαριθμήστε όλες τις εναλλακτικές θεραπείες που το παιδί έχει λάβει*:
Ιστορικό της εγκυμοσύνης της μητέρας με αυτό το παιδί, τη γέννηση και την πρόωρη ανάπτυξη αυτού του παιδιού:
Ηλικία μητέρας στη γέννηση αυτού του παιδιού:
Ηλικία πατέρα στη γέννηση αυτού του παιδιού:
Ποια ήταν η διάρκεια της εγκυμοσύνης με αυτό το παιδί;
Συχνότητα της κατανάλωσης ψαριών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης:
Κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης έκανε αυτήν την μητέρα παίρνει οποιαδήποτε φάρμακα πόνου, δηλ., Tylenol, Advil, κ.λπ.;
ΝΑΙ
Αριθ.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης παρήγαγε λαμβάνει οποιαδήποτε συμπλήρωση σιδήρου;
ΝΑΙ
Αριθ.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης έκανε καθεμία στην οικογένεια λαμβάνει οποιεσδήποτε προερχόμενες από ιό ανοσοποιήσεις;
Υπήρξαν οποιαδήποτε κατοικίδια ζώα στην οικογένεια πριν από ή κατά τη διάρκεια αυτήν την εγκυμοσύνη;
ΝΑΙ
Αριθ.
Διευκρινίστε:
Η μητέρα είχε οποιαδήποτε επαφή με τα άλογα πριν από ή κατά τη διάρκεια αυτήν την εγκυμοσύνη;
ΝΑΙ
Αριθ.
Διευκρινίστε:
Ήταν η εγκυμοσύνη με αυτόν τον ασθενή κανονική;
ΝΑΙ
Αριθ.
Ήταν η παράδοση αυτού του ασθενή κανονική;
ΝΑΙ
Αριθ.
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα με αυτόν τον ασθενή στη γέννηση;
ΝΑΙ
Αριθ.
Περιπλοκές εγκυμοσύνης μητέρας με αυτό το παιδί: Διαβήτης ή ζάχαρη στα ούρα;
Ανυψωμένη πίεση αίματος
Πρωτεϊ'νη στα ούρα;
Μόλυνση νεφρών ή ουρικών κομματιών;
Αφροδίσιες ασθένειες συμπεριλαμβανομένου του έρπη;
Αλλες μολύνσεις;
Αιμορραγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Απαριθμήστε οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε ασθένειες (συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων κρύων) που η μητέρα να έχει κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης;*
Απαριθμήστε οποιαδήποτε φάρμακα ότι η μητέρα να έχει πάρει κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κρύων θεραπειών, Tylenol, τις βοτανικές θεραπείες, κ.λπ.;*
Περιπλοκές κατά τη διάρκεια της παράδοσης/της γέννησης αυτού του παιδιού; Παράδοση τμημάτων Cesarean;
Βοηθημένη κενό παράδοση;
Placental απόσπαση;
Βάρος γέννησης APGARS:1 λ.. 5 λ..
Υπήρξαν οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα με αυτόν τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νεογέννητης περιόδου; Neonatal ίκτερος;
Neonatal μόλυνση;
Neonatal αναπνευστικά προβλήματα;
Παρατεταμένη εισαγωγή σε νοσοκομείο;
Οποιαδήποτε άλλαδήποτε προβλήματα; Παρακαλώ περιγράψτε*:
Αυτός ο μαστός παιδιών ταϊ'στηκε;
ΝΑΙ
Αριθ
Για πόσο καιρό
Εάν ο τύπος προσφέρθηκε διευκρινίστε ποιο είδος τύπου:
Σε ποια ηλικία τα στερεά πρώτος εισήχθησαν;
Το παιδί έλαβε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ σίδηρος-ενισχυμένα τρόφιμα ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6 μήνες της ηλικίας (δηλ. δημητριακά);
ΝΑΙ
Αριθ.
Αλλη συμπλήρωση ΣΙΔΗΡΟΥ;
Το παιδί καθόταν ανεξάρτητα από...
Το παιδί περπατούσε ανεξάρτητα από...
Το παιδί μίλησε τις πρώτες λέξεις...
Η τρέχουσα φυσική ανάπτυξη του παιδιού είναι...
Η τρέχουσα αύξηση του παιδιού είναι...
Η τρέχουσα λεκτική ανάπτυξη του παιδιού είναι...
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το διάστημα για να περιγράψετε οποιοδήποτε άλλοδήποτε σημαντικό ΓΕΓΟΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ, ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ που κατά την προσωπική άποψή σας θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει από καμιά άποψη στον όρο του παιδιού*:

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ!

Γράψτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ)

e-mail

Επιστροφή στη σελίδα αυτισμού

Copyright by WebPediatrics.com©2003 * Modified ÄåõôÝñá, 2 Áðñéëßïõ 2007